Ile gazu spala samochód z instalacja LPG

W naszym kraju auta są głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza. Emitują one do atmosfery tlenki węgla, tlenki azotu, ołów, benzol, dwutlenek węgla oraz inne bardzo szkodliwe substancje. Proces spalania propanu-butanu z racji na jego skład emituje znacznie mniejsze ilości toksycznych związków. Stosowanie LPG w porównaniu do benzyny może w znacznym stopniu ograniczyć emisję zanieczyszczeń:


  • do około 50-60% jeśli mówimy o tlenku węgla
  • około 10% biorąc pod uwage emisję dwutlenku węgla
  • 40-50% w przypadku tlenków azotu jak i węglowodorów

Proces spalania LPG pozbawiony jest emisji toksycznych związków takich jak: ołów, związki aromatyczne tudzież bezwodnik siarkowy. LPG nie zawiera aldehydów ani zapachów aromatycznych.


O tym, że LPG jest paliwem ekologicznym świadczyć może fakt i proces spalania odbywa się w stanie gazowym. Dużo wyższe właściwości termodynamiczne w porównaniu z benzyną umożliwiają pełniejsze / dokładniejsze spalanie. Proces spalania LPG pozbawiony jest aldehydów.


Auto-Wald